Grāmatvedības pakalpojumi

Pēc pieredzes zināms, ka grāmatvedības pakalpojumi bieži vien neaprobežojas ar datu ievadi programmā un  bilances sastādīšanu. Es piedāvāju kompleksu pakalpojumu klāstu, lai klientam būtu ērti un komfortabli strādāt tieši ar mani kā pakalpojumu sniedzēju.

Nereti galvenais grāmatvedis tiek uzskatīts par vadītāja ‘’labo roku’’, tieši šādu sadarbības modeli piedāvāju. Darbojoties kopā, labu rezultātu sasniegšanai nodrošināsim atklātu savstarpējās informācijas apriti un sasniegsim abpusējos  mērķus.

Manas galvenās profesionālās prioritātes: ātra datu apstrāde, kompetenta sadarbība ar klientu, precīza un savlaicīga datu aprēķināšana. Finanšu datu analīze un prognozes pēc nepieciešamības.

Veicu regulāru komunikāciju ar atbilstošajām valsts instancēm: VID, Uzņēmumu reģistru u.tml. Tev nebūs jāalgo papildus juristi vai citi konsultanti, lai noskaidrotu aktuālo informāciju un rīcības kārtību konkrētajā situācijā.

Pakalpojuma cena sākot no 85.00 EUR bez PVN mēnesī , tiek noteikta pēc vienošanās atkarībā no uzņēmuma darbības specifikas un dokumentu apjoma.

Individuālās konsultācijas

Fiziskajām personām palīdzu mazināt “milzīgās galvassāpes”, kas radušās no:

Dažādu deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā;

Jautājumi par darba tiesiskajām attiecibām, darba līgumiem, algu aprēķiniem;

Pārdomas, kuru ceļu iet, ja esi nonācis krustcelēs:

turpināt darba attiecības kā algotam darbiniekam,
vai tomēr uzsākt savu uzņēmējdarbību – saprotami un izsmeļoši pastāstīšu, kas secīgi jādara, kopīgi atradīsim labāko risinājumu uzņēmējdarbības veidam, kā arī sagatavošu dokumentus Uzņēmumu reģistram.

Pakalpojuma cena : 35.00 EUR stundā bez PVN

Konsultācijas darba devējiem/ uzņēmējiem

Konsultēju un sagatavoju dokumentus:

darba tiesiskās attiecības, dažādi jautājumi, kas saistīti ar darba likumdošanu;

konsultants pēc pieprasījuma – izbraucu pie klienta, lai sniegtu profesionālu atbalstu uzņēmumiem darbinieku pieņemšanas un atbrīvošanas jautājumos. Visu nepieciešamo dokumentu noformēšana, darba līgumu slēgšana, koriģēšana un pārtraukšana. Neatkarīga eksperta pārrunas ar vadību/ darba devēju un darbinieku;

uzņēmuma dokumentu izstrāde (darba līgumi, pakalpojumu līgumi, akti, rīkojumi u.c. dokumenti);

uzņēmumu reģistrācija, izmaiņas reģistrācijas datos (attiecīgo dokumentu sagatavošana, pagaidu konta atvēršana, u.c.);

konsultācijas grāmatvedības un nodokļu likumdošanas jomā.

Pakalpojuma cena : 40.00 EUR stundā bez PVN